Varstvo osebnih podatkov

24. novembra, 2020 by rok

Lepa Štorija d.o.o. je zavezana k spoštovanju vaše zasebnosti in skrbi za varnost osebnih podatkov. Varstvo osebnih podatkov temeljna človekova pravica in svoboščina, ki je opredeljena v Ustavi Republike Slovenije. Z vašimi podatki bo ravnala skladno z zakonom. Osebne podatke bo zbirala, obdelovala in shranjevala samo z namenom, ki je določen v zakonodaji.

Zaščita zasebnosti

V nadaljevanju je zavedeno katere vaše osebne podatke zbiramo, zakaj jih obdelujemo, komu jih posredujemo, katere so vaše pravice in kako jih lahko uresničujete. 

​Zadnja sprememba uveljavitve pravil o zasebnosti: 1.4.2023

Upravljavec vaših osebnih podatkov je podjetje Lepa Štorija d.o.o., Letoviška pot 11, 6320 Portorož, matična številka: 6288146, davčna številka SI95320458, e-naslov: grega@locapgroup.com

Na kakšen način pridobimo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke pridobimo, ko se na nas obrnete preko elektronske pošte, po telefonu, preko socialnih omrežij, ko uporabljate našo spletno stran, ko izpolnite obrazce, ko naročite ali koristite naše storitve, oz. na katerikoli drug način, kjer nam vaše osebne podatke posredujete.

S piškotki zbiramo podatke o uporabi naše spletne strani. Preberite si politiko piškotkov.

Katere vaše podatke uporabljamo in kakšna je pravna podlaga za uporabo

Vaše ime, priimek in kontaktne podatke (naslov, elektronski naslov, telefon) uporabljamo za potrebe priprave ponudb, sklenitve pogodb in neposredno komunikacijo, ki je vezana na koriščenje vaših storitev v sklopu našega podjetja. Ti podatki so ključnega pomena, da lahko z vami sklenemo pogodbo ali vam ponudimo izdelek oz. storitev. Pravna podlaga je pogodba o nastanitvi oz. koriščenju storitev – 6/I(b) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Preden pričnete z bivanjem pri nas in po zaključku bivanja vam pošljemo elektronsko sporočilo. S tem vas obvestimo o podrobnostih rezervacije in preverimo ali ste bili z našimi storitvami zadovoljni. Pravna podlaga je zavedena v  6/I(f) členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Preko elektronskega naslova in po sms sporočilih vam pošiljamo aktualne ponudbe, da vas seznanimo z njimi. Obstoječim strankam pošiljamo informacije na osnovi zakonitega interesa – (6/I(f) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov) ali na osnovi privolitve, e-pošto na osnovi Zakona o elektronskih komunikacijah, sms-e pa samo v primeru, da ste v to privolili. Kadarkoli lahko zavrnete uporabo vaših podatkov. Pravna podlaga je zakoniti interes, 226/2 in 6. člen ZEKom-2 (e-pošta), privolitev (sms).

Glede na vaše preteklo sodelovanje z vami, nakupe in koriščenje storitev ali izdelkov, vam preko elektronskega naslova, navadne pošte ali sms sporočil pošiljamo tudi vsebine s podobnimi ponudbami. Omejeno število ponudb pošiljamo samo takrat, kadar smo za to prejeli z vaše strani privolitev oz. kadar ste privolili v članstvo programa zvestobe. Privolitev je mogoče kadarkoli preklicati. Pravna podlaga je privolitev – 6/I(a) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Pri članih programa zvestobe je Pravna podlaga izvajanje pogodbe po členu 6/I(b) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Prav tako je tudi pri članih možno privolitev kadarkoli preklicati. 

Vaš rojstni datum uporabljamo za prijavo bivanja ter preverjanju polnoletnosti za potrebe dnevnega poročanja o gostih in prenočitvah na portalu AJPES in za namen zaščite in omejitve uporabe v primeru mladoletnih oseb. Pravna podlaga je Zakon o prijavi prebivališča v povezavi s 6/I(c) členom Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Vaš spol, državljanstvo, tip in številko osebnega dokumenta uporabljamo za prijavo bivanja v sklopu naših nastanitvenih enot za potrebe dnevnega poročanja o gostih in prenočitvah na portalu AJPES. Pravna podlaga je Zakon o prijavi prebivališča, v povezavi s 6/I(c) členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Podatki o kreditni kartici, ki ste jo uporabili za ureditev plačil ali vračil uporabljamo, da lahko sklenemo in izvedemo pogodbo med vami in nami. Pravna podlaga je pogodba o nastanitvi oz. koriščenju storitev – 6/I(b) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Osebne podatke hranimo tudi zaradi Zakona o davku na dodano vrednost, Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih in Zakona o davčnem postopku – 6/I(c) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Vsebino z vašimi osebnimi podatki in željami, ki ste nam jo posredovali preko telefona ali elektronske pošte uporabljamo za zagotavljanje optimalne storitve in podpore, da lahko vašim željam ugodimo. Pravna podlaga je pogodba o nastanitvi oz. koriščenju storitev – 6/I(b) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Vaše ocene, ki nam služijo pri izboljšanju naših storitev pa obdelujemo kot zakoniti interes (6/I(f) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov).

Podatki o vaši rezervaciji, bivanju in nakupih se uporabljajo za izvedbo naročenih obveznosti med vami in nami. Pravna podlaga je pogodba o nastanitvi oz. koriščenju storitev – 6/I(b) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Podatke uporabljamo tudi pri reševanju reklamacij. Pravna podlaga je zakoniti interes Lepe Štorije d.o.o., v izogib nastanku premoženje škode in zlorabe plačilnih in kreditnih kartic – 6/I(f) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Anonimne analize nakupov, kjer vaša identiteta ni prepoznana, uporabljamo, da bolje razumemo vaše želje in pričakovanja. Rezultate uporabimo za optimizacijo poslovanja. Pravna podlaga je 6/I(f) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Pri organizaciji nagradnih iger ali drugih promocij uporabimo vaše podatke, da preverimo ali pogoje izpolnjujete in da vas lahko kontaktiramo v zvezi z nagradno igro ali promocijo. V kolikor se strinjate pa podatke uporabljamo tudi pri nadaljnem pošiljanju sporočil s promocijskimi vsebinami v sklopu podjetja Lepa Štorija d.o.o. Osebne podatke obdelujemo skladno s pravno podlago, ki vsebuje privolitev – 6/I(a) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, glede davčne številke pa Zakon o davčnem postopku – 6/I(c) člen Splošne uredbe o varstvu podatkov. Privolitev lahko kadarkoli prekličete.

Privolitev za uporabo podatkov pri neposrednem trženju

Obdelujemo in uporabljamo lahko zgolj podatke, ki ste jih potrdili v privolitvi, ki je lahko vezana na splošno obveščanje o novostih in posebnih ponudbah Lepe Štorije d.o.o. Osebne podatke, ki jih pridobimo v okviru z zakonodajo podprtim opravljanjem storitev, uporabljamo tudi za namene ponujanja podobnih storitev kot ste jih že koristili v sklopu podjetja Lepa Štorija d.o.o. Od prejemanja sporočil se lahko kadarkoli odjavite preko e-maila, iz katerega ste sporočilo prejeli oz. preko obrazca, ki ga najdete tukaj. Sistem bo spremembo upošteval v roku 15 dni.

Izredni primeri

V izrednih primerih se podatki gostov hranijo zaradi zaščite lastnega interesa in interesa družbe. Izredni primeri so odhodi brez plačila, uničenje tuje lastnine, verbalno ali fizično nasilje do ostalih gostov ali zaposlenih. Podatke gostov, ki so povzročili, da je prišlo do izrednega primera, se evidentira v rezervacijskem sistemu in se od njega ob prihodnjem obisku zahteva plačilo oz. se njegovo bivanje v prihodnje brez plačila zapadlih obveznosti, ne omogoči. Podatki bodo posredovani policiji in pristojnemu sodišču. Podatki se hranijo do plačila zapadlih obveznosti, v kolikor je pa prišlo do verbalnega ali fizičnega nasilja, pa 3 leta oz. do zaključka morebitnega prekrškovnega oziroma kazenskega postopka.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Vaše podatke v večini obdelujemo le zaposleni v podjetju Lepa Štorija d.o.o. Zaposleni so usposabljeni, da s podatki ravnajo skladno z zakonodajo. Kadar vaše podatke uporabljajo zunanji izvajalci, to ni nikoli za lastne namene. Poskrbimo, da z njimi sklenemo pogodbo o obdelavi podatkov in da so upoštevani vsi zaščitni ukrepi. Podatkov ne posredujemo nikomur, razen če to ni zakonsko potrebno. Zakonodaja veleva, da je potrebno podatke o nočitvah posredovati na portal AJPES.

Koliko časa se vaši osebni podatki pri nas hranijo

Osebne podatke hranimo toliko časa, kolikor je potrebno za doseganje namena zaradi katerega smo podatke zbirali in obdelovali. Vaše podatke večinoma hranimo za čas trajanja razmerja in za čas obdobja v katerem je mogoče uveljavljati pravne zahtevke (načeloma je dolžina obdobja 5 let). Podatki, ki so navedeni na računu, se hranijo za obdobje 10 let. Ostali podatki se hranijo eno leto od preteka zadnjega dne v letu odjave. Kadar ste privolili v obdelavo podatkov, se podatki hranijo do preklica privolitve. Osebne podatke obdelujemo tudi dlje, če to zahteva zakonodaja Republike Slovenije.

Tehnični in organizacijski ukrepi za zavarovanje podatkov

Da ne bi prišlo do nezakonite uporabe ali obdelave smo sprejeli vrsto ukrepov, ki vključujejo obseg podatkov in obdelava na podlagi anonimne osnove, kjer je to mogoče, usposabljanje zaposlenih pri obdelavi in uporabi podatkov, zavezanost k odgovornosti, zaupnosti pri obdelavi in uporabi podatkov, posodabljanje varnostne tehnologije, skrb pri sodelovanju z zunanjimi izvajalci, uporabo varnih strežnikov, imenovanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, zahtevo po identifikaciji vsakega posameznika, ki zahteva dostop do osebnih podatkov.

Vaše pravice v zvezi v vašimi osebnimi podatki

Kako vaše podatke uporabljamo in obdelujemo lahko vedno preverite pri nas. Kadarkoli lahko vsebino vaših podatkov dopolnimo ali popravimo. Osebne podatke lahko izbrišemo v obsegu kot ga dovoljuje zakonodaja. Vaše osebne podatke, ki ste posredovali Lepi Štoriji d.o.o., vam lahko pošljemo oz. posredujemo drugemu upravljavcu, ki ga vi določite. Kadar uveljavljate pravice, nam morate posredovati vaše ime in priimek ter ostale potrebne podatke. Želene informacije vam bomo poslali naslov na domači naslov ali preko elektronske pošte. V kolikor bi želeli, da vam želene informacije posredujemo na drugi naslov, vas bomo prosili za kopijo osebnega dokumenta, ki bo potrdil verodostojnost vaših podatkov. Pravice lahko uveljavljate le vi osebno, v kolikor bi želeli, da pravice uveljavlja druga oseba, lahko to stori le z vašim pisnim soglasjem. Za pregled pravic je potrebno izpolniti obrazec, ki ga najdete tukaj. Za vse informacije, ki vas zanimajo, glede varstva osebnih podatkov, nam lahko pišete preko elektronske pošte grega@locapgroup.com.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Oseba, ki je v podjetju Lepa Štorija d.o.o. odgovorna za varstvo osebnih podatkov je na voljo za vsa morebitna vprašanja v zvezi z vašimi osebnimi podatki in uresničevanjem vaših pravic na podlagi Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. 

Vprašanja, pritožbe in zahteve v zvezi z varstvom osebnih podatkov nam lahko pošljete na naš naslov: Lepa Štorija d.o.o., Letoviška pot 11, 6320 Portorož ali posredujete na grega@locapgroup.com.

Zahtevke za uveljavljanje pravice osebnih podatkov je mogoče oddati preko za to izdelanih obrazcev: